FastNetMon

четверг, 23 марта 2017 г.

Установка ipt_netflow на Ubuntu 14.04

Ставим зависимости:
sudo apt-get install -y iptables-dev locate pkg-config make gcc git dkms libsnmp-dev snmpd
Собираем:
cd /tmp
wget https://github.com/aabc/ipt-netflow/archive/v2.2.tar.gz
tar -xf v2.2.tar.gz
cd ipt-netflow-2.2/
./configure
make all
sudo make install
sudo dkms build ipt-netflow/2.2
sudo dkms install ipt-netflow/2.2
Запуск:
sudo modprobe ipt_NETFLOW protocol=9 destination=127.0.0.1:2055 inactive_timeout=10 hashsize=65535 maxflows=4000000 active_timeout=15
И направляем трафик:
sudo iptables -I INPUT -i lo -j NETFLOW

5 комментариев :

 1. Вызов kmem_cache_alloc не из под лока. Fail в студию!

  ОтветитьУдалить
 2. ..."Друзья, а кому нужен полноценный мануал по ipt_netflow?"

  Мне нужен ;)

  ОтветитьУдалить
 3. Этот комментарий был удален автором.

  ОтветитьУдалить
 4. щас бы make install делать на системе с пакетным менеджером надеюсь у вас мало читателей, используйте хотя бы checkinstall

  ОтветитьУдалить
 5. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

  Giaonhan247 chuyên dịch vụ mua hàng trên pandora úc, dịch vụ ship hàng từ mỹ uy tín cũng như chi tiết cách tính phí ship hàng từ mỹ về việt nam và bài chia sẻ hướng dẫn mua hàng trên amazon ship về việt nam cũng như giải đáp mua hàng trên amazon có đảm bảo không và kinh nghiệm mua đồng hồ sale off trên amazon uy tín.

  ОтветитьУдалить